Op donderdag 2 december 2021 organiseert CARE lab Rotterdam een eerste kenniscafe. Burgers worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, vandaar dat Integraliteit van ondersteuning een belangrijk streven is in het sociaal domein. In de kern gaat het erom dat problemen van burgers op verschillende levensdomeinen in samenhang worden bezien en aangepakt, zodat hun situatie duurzaam verbetert. Om dat te bereiken gaat op dit moment veel tijd en energie zitten in het onderling afstemmen van het versnipperde aanbod. Echter, integraliteit wordt niet alleen gecreëerd door samenwerking tussen hulpverleners, maar ook in samenwerking met de cliënten. Maar zitten cliënten wel te wachten op integrale ondersteuning? Tijdens dit kennis café gaan we hierover in gesprek.

Wanneer:       donderdag 2 december 2021 van 15.30 tot 17.30, inloop vanaf 15.15.

Waar:              (beoogde) locatie Het Gemaal; Afrikanerwijk Rotterdam Zuid, Pretorialaan 141.

Voor wie:        burger vertegenwoordigers en professionals, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers op het sociale domein.

Aanmelden:    via het aanmeldformulier op de website of per email naar contact@carelabrotterdam.nl