Stuurgroep

Prof. Dr. Kim Putters

Dr. Josine Meurs

Prof. dr. Kim Putters (1973) is hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2013 is hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hij is tevens kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), voorzitter van het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Effectief werken in de jeugdzorg’, vice-voorzitter bestuur van het Oranjefonds en lid van de curatorium van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken.

Dr. Josine Meurs is directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk bij de gemeente Rotterdam. Ze is daarmee onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet en de Wmo in de stad. Daarvoor werkte ze als consultant voor de publieke sector op het gebied van arbeidsmarkt, zorg, welzijn, stedelijke vernieuwing en organisatieverandering en was ze directeur-eigenaar van een middelgroot adviesbureau. Ze was vice-voorzitter van de raad van toezicht van Florence en was acht jaar lid van provinciale staten Zuid-Holland. Josine Meurs studeerde geschiedenis en promoveerde aan de Universiteit Leiden.