Publicaties

Al doende leert men?

Al doende leert men?

Resultaten en werkzame ingrediënten van Leerpraktijkcentra in Rotterdam, waarin gemeente en sociaal ondernemers samenwerken. In deze Leerpraktijkcentra worden mensen met een bijstandsuitkering in de gelegenheid gesteld om werkervaring op te doen, te scholen en te werken aan hun belemmeringen teneinde de stap naar betaald werk te maken.

read more
Kinderen in armoede

Kinderen in armoede

In Rotterdam leven ruim 20.000 kinderen in armoede. Dat is ongeveer 1 op de 5 kinderen en in sommige wijken zelfs meer dan 1 op de 3 kinderen. Eén van de beleidsmaatregelen op het gebied van armoede is de pilot "integrale intensieve gezinsaanpak", gestart in 2019....

read more

Verhalenboek: Kwetsbaar en krachtig

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) spreekt de gemeente Rotterdam burgers aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘meedoen’ zijn de sleutelwoorden. Wat vinden mensen met een beperking hiervan?

read more

Onderzoeken Kwetsbaar en Krachtig

Het is belangrijk om te weten hoe de zelfredzaamheid van kwetsbare Rotterdammers zich ontwikkelt, om te weten wat werkt en om te weten waar mensen behoefte aan hebben. De gemeente Rotterdam onderzocht.

read more

Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk wordt vaak als oplossing gezien voor te veel regels en bureaucratie. In dit artikel onderzoeken we hoe maatwerk concreet gestalte krijgt in de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk en welke spanningen dit oproept in de context van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015).

read more