Publicaties

Verhalenboek: Kwetsbaar en krachtig

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) spreekt de gemeente Rotterdam burgers aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘meedoen’ zijn de sleutelwoorden. Wat vinden mensen met een beperking hiervan?

read more

Onderzoeken Kwetsbaar en Krachtig

Het is belangrijk om te weten hoe de zelfredzaamheid van kwetsbare Rotterdammers zich ontwikkelt, om te weten wat werkt en om te weten waar mensen behoefte aan hebben. De gemeente Rotterdam onderzocht.

read more

Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk wordt vaak als oplossing gezien voor te veel regels en bureaucratie. In dit artikel onderzoeken we hoe maatwerk concreet gestalte krijgt in de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk en welke spanningen dit oproept in de context van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015).

read more