Publicaties

Mensen met multiproblematiek zitten aanvankelijk niet te wachten op integrale zorg

Wereldwijd is er brede consensus dat integrale ondersteuning de beste manier is om mensen met multiproblematiek hun leefomstandigheden te laten verbeteren. Maar willen mensen met multiproblematiek dit zelf wel? Deze basale vraag lijkt vaak overgeslagen te worden,...

Ondersteuning in de wijk voor Volwassenen met Multi-problematiek

De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers die op meerdere levensdomeinen problemen ervaren. Daarbij zijn 60 kwetsbare Rotterdammers geïnterviewd, waarvan 35 een jaarlang zijn...

Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk wordt vaak als oplossing gezien voor te veel regels en bureaucratie. In dit artikel onderzoeken we hoe maatwerk concreet gestalte krijgt in de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk en welke spanningen dit oproept in de context van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015).

Public encounters and the role of citizens’ impression management.

L.E. Oldenhof and E. Linthorst (forthcoming 2021). Public encounters and the role of citizens' impression management. In: P. Hupe ed. The politics of the public encounter: what happens when citizens meet the state. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

Als wetgeving niet zwart of wit is, maar grijs

Linthorst en L.E. Oldenhof (2020). Maatwerk aan de keukentafel: van ‘hoera’ begrip tot betwiste norm. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 209 (8), 511-521.

Maatwerk aan de keukentafel

Maatwerk wordt vaak als oplossing gezien voor te veel regels en bureaucratie. In dit artikel onderzoeken we hoe maatwerk concreet gestalte krijgt in de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk en welke spanningen dit oproept in de context van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015).

read more