Ouderenhubs

Met het uitvoeringprogramma ‘Rotterdam Ouder en Wijzer (juli 2019)’ investeert de gemeente Rotterdam in vier jaar tijd 14 miljoen euro om van Rotterdam een meer seniorvriendelijke stad te maken en de zogenoemde dubbele vergrijzing het hoofd te bieden. Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun wijk.

Duurzame samenwerking tussen bewoners, corporaties, gemeente, zorg en welzijnsorganisaties wordt nodig geacht om het langer thuis en in de wijk blijven wonen mogelijk te maken. In de pilot ouderenhubs wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van wijkgerichte samenwerking. In de ouderenhubs dienen (nieuwe vormen van) wonen, ontmoeten, activiteiten, maaltijdvoorzieningen en zorg en ondersteuning samen te komen.

Om te kunnen leren van de ervaringen is de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (OBI) gevraagd de pilot te evalueren. Doel van het onderzoek is Inzicht bieden in de resultaten van de pilot ouderenhubs t.b.v. het ontwikkelen van duurzame wijkgerichte samenwerkingsvormen en een voorzieningenaanbod waarmee ouderen op prettige wijze langer thuis kunnen wonen.  Het onderzoek is gericht op de vier van de vijf ouderenhubs die het verst zijn ontwikkeld. Eind 2021 volgt de rapportage.