Organisatie

Regiegroep

De regiegroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en aansturing van het CARE lab. Binnen de stuurgroep zitten vertegenwoordigers vanuit beleid en onderzoek van de gemeente Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Erasmus School of Health Policy and Management.

Stuurgroep

De stuurgroep houdt toezicht of het CARE Lab de afspraken die zijn gemaakt met de opdrachtgevers succesvol realiseert, of het CARE Lab de gewenste strategische koers bewandelt, en dient als klankbord. De stuurgroep is betrokken bij het formuleren van nieuwe opdrachten voor onderzoek en agendeert onderzoeksthema’s.

In de Stuurgroep zijn de opdrachtgevers van het CARE Lab vertegenwoordigd in de persoon van prof. Dr. Kim Putters, Hoogleraar Beleid en Sturing van de zorg in een veranderende verzorgingsstaat en directeur van de SCP, vanuit de Erasmus Universiteit en dr. Josine Meurs, directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk, vanuit de gemeente Rotterdam.

Adviesraad

De adviesraad ondersteunt het CARE lab met raad en daad. In de adviesraad zijn uitvoeringsafdeling en instanties vertegenwoordigd op het terrein van wonen, zorg, welzijn en inkomen. Ook wordt het perspectief van de Rotterdammer vertegenwoordigd door de brede raad om mee te denken over en mee te doen met de activiteiten van het CARE Lab

Samenwerkingspartners