Wereldwijd is er brede consensus dat integrale ondersteuning de beste manier is om mensen met multiproblematiek hun leefomstandigheden te laten verbeteren. Maar willen mensen met multiproblematiek dit zelf wel? Deze basale vraag lijkt vaak overgeslagen te worden, maar blijkt relevant om te begrijpen waarom integrale ondersteuning (niet) tot stand komt voor deze doelgroep. Lees het artikel van Lieke Reinhoudt, Robbert Huijsman en Jeroen van Wijngaarden hier: