Wat maakt zorg tot goede zorg? Uit ons onderzoek blijkt dat mensen met een beperking gewoon willen meedoen. Ze willen geaccepteerd en gezien worden en van betekenis zijn voor de mensen om hen heen. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, creatieve activiteiten of de zorg voor hun gezin. Soms hebben ze hierbij ondersteuning nodig. Goede zorg is niet alleen het bieden van praktische hulp. Het helpt de persoon die de hulp ontvangt ook om betekenis te geven aan het leven. Bij de inzet van zorg, in welke vorm dan ook, is het daarom belangrijk oog te hebben voor de leefwereld van een hulpvrager en te onderzoeken wat voor hem of haar betekenisvol is. Zorg vanuit dit perspectief draagt bij aan de kwaliteit van leven van de ontvanger. Wij spreken daarom in deze aanbevelingen liever over ‘passende ondersteuning’ dan over zorg. Het onderzoek biedt zeven aanbevelingen voor het leveren van passende ondersteuning, die nog niet expliciet in het beleid van de gemeente Rotterdam verankerd zijn. In deze aanbevelingen gaat efficiency steeds samen met een menselijke benadering.

De 7 aanbevelingen leest u hier: