Kinderen in armoede

Kinderen in armoede

In Rotterdam leven ruim 20.000 kinderen in armoede. Dat is ongeveer 1 op de 5 kinderen en in sommige wijken zelfs meer dan 1 op de 3 kinderen. Eén van de beleidsmaatregelen op het gebied van armoede is de pilot “integrale intensieve gezinsaanpak”, gestart...

Onderzoek Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin

De Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin (POH J&G) werkt binnen de huisartsenpraktijk aan het bevorderen van de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en jeugdgezondheidszorg, behandelt zelf lichte (psychosociale en gezins-) problematiek én verwijst...

Verhalenboek: Kwetsbaar en krachtig

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) spreekt de gemeente Rotterdam burgers aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘meedoen’ zijn de sleutelwoorden. Wat vinden mensen met een beperking hiervan? Sluiten deze...