Onderzoek Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin

De Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin (POH J&G) werkt binnen de huisartsenpraktijk aan het bevorderen van de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en jeugdgezondheidszorg, behandelt zelf lichte (psychosociale en gezins-) problematiek én verwijst...

Verhalenboek: Kwetsbaar en krachtig

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) spreekt de gemeente Rotterdam burgers aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘meedoen’ zijn de sleutelwoorden. Wat vinden mensen met een beperking hiervan? Sluiten deze...

Onderzoeken Kwetsbaar en Krachtig

Meedoen in de samenleving is wat bijna iedereen wil. Dit geldt zeker ook voor kwetsbare Rotterdammers. Dit vraagt veel inzet van kwetsbare Rotterdammers zelf, hun familie, vrienden, vrijwillige en professionele organisaties, maar ook van de gemeente. Het is belangrijk...

Ondersteuning in de wijk voor Volwassenen met Multi-problematiek

De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers die op meerdere levensdomeinen problemen ervaren. Daarbij zijn 60 kwetsbare Rotterdammers geïnterviewd, waarvan 35 een jaarlang zijn...