Onderzoeken Kwetsbaar en Krachtig

Meedoen in de samenleving is wat bijna iedereen wil. Dit geldt zeker ook voor kwetsbare Rotterdammers. Dit vraagt veel inzet van kwetsbare Rotterdammers zelf, hun familie, vrienden, vrijwillige en professionele organisaties, maar ook van de gemeente. Het is belangrijk...

Ondersteuning in de wijk voor Volwassenen met Multi-problematiek

De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers die op meerdere levensdomeinen problemen ervaren. Daarbij zijn 60 kwetsbare Rotterdammers geïnterviewd, waarvan 35 een jaarlang zijn...

Maatwerk aan de keukentafel

In dit artikel hebben we laten zien dat maatwerk niet alleen concreet vorm krijgt aan de keukentafel in een gesprek tussen burger en bestuur, maar ook op beleidsafdelingen van gemeenten, in rechtszalen en op kantoor bij consultants. De gestalte die maatwerk aanneemt...