In dit artikel hebben we laten zien dat maatwerk niet alleen concreet vorm krijgt aan de keukentafel in een gesprek tussen burger en bestuur, maar ook op beleidsafdelingen van gemeenten, in rechtszalen en op kantoor bij consultants. De gestalte die maatwerk aanneemt is daarmee meervoudig en gaat voorbij aan common sense noties zoals ‘doen wat nodig is’ en ‘weg van de bureaucratie’. Om die meervoudigheid te kunnen analyseren, hebben we drie niveaus van maatwerk onderscheiden: handelingsmaatwerk (professionele vrijheid om ondersteuning samen met de burger aan te passen aan de concrete situatie), stelselmaatwerk (een resultaatsnorm die maatwerk faciliteert) en systeemmaatwerk (het gecoördineerde samenspel van verschillende netwerkactoren om maatwerk mogelijk te maken met behulp van nieuwe sturingsvormen, zoals uitbesteding). Op elk niveau zijn ook de belangrijkste spanningen in kaart gebracht tussen maatwerk en waarden uit het bestuursrecht, zoals rechtszekerheid, rechtmatigheid en gelijkheid, waarbij we speciaal hebben gelet op een nieuwe invulling van deze waarden. Het hele artikel lees u hier.