VENI-onderzoek

In de maatschappij is er groeiende kritiek op de overheid die te bureaucratisch zou werken en te weinig aansluit bij specifieke behoeften van burgers. Maatwerk wordt vaak als oplossing gezien, maar botst met klassieke waarden van de rechtsstaat zoals rechtmatigheid en rechtsgelijkheid. In dit Veni onderzoek onderzoekt Lieke hoe maatwerk in het sociale domein wordt vormgegeven in dialoog tussen burger en professional en welke waardenafwegingen worden gemaakt. Zij observeert hiervoor keukentafelgesprekken, gesprekken bij gemeentelijke loketten en casuïstiek overleggen in de gemeente Rotterdam.