Visie

Het CARE-Lab Rotterdam wil de gemeente ondersteunen in haar zoektocht naar een geschikte aanpak voor (volwassen) Rotterdammers in kwetsbare situaties, door onderzoekers te verbinden aan beleidsmakers, professionals en cliënten. Onder Rotterdammers in kwetsbare situaties wordt daarbij verstaan: inwoners van de regio Rotterdam die op meerdere domeinen problemen ervaren zoals gezondheid, arbeid, sociale zekerheid, leefomgeving en sociale relaties. Hierdoor komen deze Rotterdammers in een negatieve spiraal terecht waarbij ze moeten ‘overleven’. De vele instanties waarmee zij te maken worden vaak gewantrouwd. Het CARE-lab wil bijdragen aan het doorbreken van deze negatieve spiraal zodat Rotterdammers meer grip krijgen op hun eigen leven: van overleven naar leven. Hulpverleners, beleidsmakers en dienstverleners staan hierbij voor de uitdaging om samen met Rotterdammers tot nieuwe persoonsgerichte en integrale aanpakken te komen om complexe kwetsbaarheid en ongelijkheid te doorbreken en waar mogelijk te voorkomen.  Dit doen zij vanuit de visie dat het perspectief van Rotterdammers en de menselijke maat centraal staan.