De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers die op meerdere levensdomeinen problemen ervaren. Daarbij zijn 60 kwetsbare Rotterdammers geïnterviewd, waarvan 35 een jaarlang zijn gevolgd. Ook de betrokken hulpverleners zijn op meerdere momenten geïnterviewd. Met name de inzet van de wijkteams heeft daarbij veel aandacht gekregen. Het onderzoek laat zien dat deze Rotterdammers, hoewel ze veel problemen ervaren, vaak pas heel laat hulp zoeken of in beeld komen bij een wijkteam. Veelal is er op dat moment al sprake van een crisis, waarbij zij hun huis of hun inkomen dreigen te verliezen. De bevindingen laten zien dat cliënten over het algemeen veel waardering hebben voor de ondersteuning die zij krijgen, met name vanuit het wijkteam. Als zeer positief wordt de persoonsgerichte benadering ervaren en de inzet van adequate hulp bij de door hen als meest urgent ervaren problemen. Echter, hulpverleners komen vaak niet toe aan het integraal oppakken van de problemen, waardoor de zelfredzaamheid van deze Rotterdammers op langere termijn niet of beperkt verbeterd wordt. Het onderzoek geeft inzicht in de oorzaken hiervan en presenteert veel lessen voor verbetering, welke inmiddels onder meer zijn opgepakt in het verbeterproject PRIO. De wetenschappelijke artikelen lees u hier:

Dreaming the impossible dream? An exploratory study on the expectations of Dutch clients with multiple problems concerning the co-production of public services

Coproducing care and support delivery in healthcare triads: Dutch case managers for people with dementia at home using strategies to handle conflict in the healthcare triad