Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) spreekt de gemeente Rotterdam burgers aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘meedoen’ zijn de sleutelwoorden. Wat vinden mensen met een beperking hiervan? Sluiten deze ideeën aan bij hun dagelijkse werkelijkheid? Hoe gaan zij om met hun belemmeringen? En van wie krijgen zij ondersteuning? Lees de verhalen hier: