Op donderdag 13 oktober vindt het symposium plaats voor het 40 jarige bestaan van ESHPM met als thema “Making Health Care sustainable”. Het Carelab Rotterdam verzorgt onder leiding van Jeroen van Wijngaarden een workshop over het belang en de uitdagingen van de integratie van zorg met andere domeinen. Jonathan Berg laat op basis van zijn onderzoek zien hoe het creëren van meer bestaanszekerheid onder een groep van veelplegers leidt tot verbetering in fysieke en mentale gezondheid en in reductie van criminaliteit. Lieke Reinhoudt-den Boer bespreekt op basis van haar Rotterdamse onderzoek de dilemma’s van intersectorale samenwerking, waarbij verschillende visies op ‘wat goede zorg en ondersteuning’ is met elkaar kunnen botsen.