Veel gemeenten zien steeds meer het belang van bestaanszekerheid in, maar er worden nog weinig concrete stappen gezet. In Den Helder zijn er al wel lessen opgedaan bij een experiment waar cliënten in de forensische psychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord 3 jaar lang een vrij besteedbaar verhoogd inkomen ontvingen. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek door Jonathan Berg, promovendus aan de Erasmus School of Health Policy and Management en lid van CARE lab Rotterdam. De resultaten zijn veelbelovend: de groep cliënten ervoer minder stress door geldtekort, waardoor hun kwaliteit van leven toenam en overtredingen en daarmee samenhangende maatschappelijke kosten afnamen.

De samenvatting van het onderzoek leest u hier. Het hele onderzoek inclusief de verhalen van deelnemers (leestip!) leest u hier. Als eerste indruk hier de infographic: