Maatwerk is vaak nodig voor Rotterdammers die kampen met problemen op meerdere domeinen (zorg, wonen, welzijn etc.) en vastlopen in het systeem. Maatwerk veronderstelt een integrale, passende aanpak die is afgestemd op de specifieke behoeften van Rotterdammers.  Maar hoe krijgt het idee van maatwerk eigenlijk concreet invulling in Rotterdam? Uitvoerders van verschillende afdelingen van de gemeente hebben nog weleens verschillende ideeën over wat passende zorg is en wie een uitzondering verdient. Vaak wordt benoemd dat met name ‘dienstverleners’ en ‘hulpverleners’ verschillend denken. Maar hoe denken zij dan anders en is dat erg?

In dit kenniscafe georganiseerd door het Carelab Rotterdam willen we de resultaten van twee onderzoeken presenteren en bediscussiëren die zijn gedaan in de Rotterdamse praktijk.  Het ene onderzoek laat zien op welke punten meningen verschillen in de Rotterdamse uitvoering over wat passende zorg en integrale zorg is. Het andere onderzoek geeft inzicht in hoe uitvoerders elkaar proberen te overtuigen over welke cliënten wel of geen uitzondering verdienen op bestaande procedures. Graag willen we met elkaar bespreken wat de betekenis is van deze bevindingen voor praktijk en beleid.

Aanmelden voor het kenniscafe kan via het aanmeldformulier of per mail naar aanmelden@carelabrotterdam.nl 

Datum: 8 december 2022

Tijd:       Tussen 15.00 en 17.00

Locatie: Het Gemaal, Pretorialaan 141, 3072 EL Rotterdam