In Rotterdam leven ruim 20.000 kinderen in armoede. Dat is ongeveer 1 op de 5 kinderen en in sommige wijken zelfs meer dan 1 op de 3 kinderen. Eén van de beleidsmaatregelen op het gebied van armoede is de pilot “integrale intensieve gezinsaanpak”, gestart in 2019. Daarbij worden gezinnen met geldzorgen via ‘vindplaatsen’ in de wijk opgespoord en intensief begeleid door een gezinsondersteuner.

 Sterke kanten zijn het bereik, de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van deze aanpak. De inzet van praktische en materiële hulp op korte termijn wordt sterk gewaardeerd en helpt om een vertrouwensrelatie te ontwikkelen. Tegelijkertijd blijven er vragen over de doelrealisatie van deze aanpak. Van de helft van de beëindigde trajecten zijn de doelen niet behaald. Mogelijk kan meer worden gedaan aan ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in armoede teneinde het einddoel, het doorbreken van de intergenerationele armoedecyclus, te benaderen.

In het eindrapport “Kinderen in armoede” wordt verslag gedaan uit onderzoek van de gemeente Rotterdam (OBI) naar de werking en opbrengsten van de gezinsaanpak. Over het onderzoek zijn tevens twee tussenrapportages verschenen: ‘Interventietheorie van de Gezinsaanpak’ en ‘Gezinsaanpak in de wijk’.

Klik op de afbeelding op het volledige rapport te openen.